RAČUNOVODSKE STORITVE ZA:
  • gospodarske družbe
  • samostojne podjetnike in druge zasebnike
  • pravne osebe zasebnega prava
  • pravne osebe javnega prava
  • društva
  • proračunske uporabnike
  • za kmetijsko dejavnost
  • Dejavnosti