• GRS – gospodarsko računovodsko svetovanje
 • Računovodsko svetovanje in davčno svetovanje
 • Izobraževanje na področju računovodstva za vse dejavnosti.
 • RAČUNOVODSKE STORITVE:
  • osnovna sredstva
  • material, blago
  • blagajna
  • plače
  • davek na dodano vrednost
  • glavna knjiga
  DAVČNO SVETOVANJE NA PODROČJU:
  • davka na dodano vrednost
  • davka od dohodkov pravnih oseb
  • davka na promet nepremičnin
  • davka od dohodkov iz dejavnosti
  • davka na motorna vozila
  • dohodnine
  • davka na nepremičnine


  INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA:
  24 urni dostop do baze vaših podatkov, kjer lahko brez pomoči računovodskega servisa pregledujete vaše terjatve in obveznosti.

  POGODBA:
  Za opravljanje storitev se dogovorimo s pogodbo, kjer podrobneje določimo vsebino dela in odgovornosti strank.
  Storitve